fbpx
Skip links

Arbeidsplass 2.0


Hvor går utviklingen av arbeidsplassen og arbeidshverdagen i 2022?

Det er ingen tvil om at vi har opplevd et kulturelt paradigmeskifte når det kommer til hva samfunnet anser for å være en passende arbeidsplass. Det resulterer i tusenvis av ansatte som plutselig skal utnytte den nyvunne friheten. Ansatte som skal ut og lete etter det gode liv. Mindre pendling, mindre fotavtrykk, mer tid og økt fleksibilitet er bare noen av fordelene med de endringene som skjer i arbeidslivet akkurat nå. Og alle vil ha en smak av det.

Remote vs. hybrid work

Remote work er en arbeidsform som lar ansatte jobbe utenfor et tradisjonelt kontormiljø. Det er basert på konseptet at arbeid ikke trenger å gjøres på et bestemt sted eller tidspunkt for å bli bra. Ofte er de selskapene som tilbyr remote work ekstremt tillitsbasert, og har en bedriftskultur som er bygget remote fra starten av. Så lenge arbeidet blir utført er det helt opp til den enkelte hvor og hvordan det utføres – altså full frihet.

En hybrid arbeidsplass gir folk mulighet til å velge hvor de jobber, vanligvis i en balanse mellom hjemmekontor, kontorfelleskap og hovedkontor. Eksempelvis to dager hjemmekontor, tre dager i et kontorfelleskap og én dag på hovedkontoret. Dette er nok det som blir den vanligste arbeidsformen da den gir en følelse av fleksibilitet, men ikke full frihet. 

Begge deler er uansett et langt steg i retning av ansatte som kan tilpasse jobben til livet sitt – og ikke livet til jobben sin. 

Mer fleksibel bedriftskultur

Bedrifter kommer til å måtte tenke helt annerledes på ansettelser, onboarding, motivasjon og sosiale sammenkomster i tiden som kommer. Heldigvis har både teknologi og mindset tatt sjumilssteg underveis under pandemien. Det samme gjelder ansatte, som i stor grad har vist sine arbeidsgivere at kvaliteten på arbeidet ikke har lidd under pandemien. Måleenhetene til bedrifter endres sakte men sikkert fra antall timer til faktisk leveranse. 

Å gå fra en rigid til en fleksibel bedriftskultur er ikke gjort i en håndvending. Jeg skulle ønske jeg kunne si at det var enkelt, men det er det ikke. Se dette som en oppfordring til å tenke nytt. Dess lengre man drøyer å sette i gang endringen fra fastlåst til fleksibel, dess vanskeligere blir det å holde på sine ansatte. Folk anser fleksibilitet som en av de viktigste godene på en arbeidsplass mer enn noen gang. 

Mitt tips for bedriftsledere i 2022 er;

Bygg en bedriftskultur rundt fleksibilitet, tillit og frihet – og du vil sitte igjen med beste talentene.

Ole Henrik Golf
CEO | Remote Norge